[personal profile] progenes
Частина 2.

Лекція про ГМО. Аншлагу не очікувалось, тому я здивувалась, що прийшло трохи людей. #перемога.

Я щось там розказувала, але мушу сказати, що вже тиждень здригаюсь, бо згадую, що ще чогось важливого не сказала. #зрада. До того ж виявилось, що я косноязична і розказувати про роботу рідною мовою в жодному разі не легше, ніж англійською або німецькою. За 20 років відбулась диверсифікація мов і сильна редукція української. Нею я можу сказати хіба що "іди поїж і вдягни шапку" майже без запинки. Знову #зрада. Але це був хороший досвід (втішає себе).

Тут є декілька фоток від організаторів. Дякую їм.

Аудиторія була виключно приємна. Щось питали, причому все по ділу. Трапилась розвіртуалізація з самою пані Стефою. #перемога. Якщо хтось не знає, хто така пані Стефа, то дивіться сюди, тільки не захлебністься. Це український кулінарний блогер номер один. Я попереджала. Сама пані Стефа пригостила мене пляшкою медівки з геномом цитрусових. Ще не куштувала, залишу до Великодня.

Потім знову були кнайпи. Хоча ні, цього разу був якийсь цілком помпезний ресторан, де ми продовжили дискусію з гостями з Києва. В меню очі розбіглись і вже до вечора не збігались. Всі ці стейки, фуагра і устриці по ціні відповідають десь дуже помірному грецькому ресторану в Німеччині (для тих, хто розуміє, що це таке).

Далі в програмі була вежа на ринковій площі, а потім знову кнайпи. Тобто ви не здивувались, коли наступного ранку я не знайшла свій фотоапарат, який не мильниця. Я подумки з ним розпрощалась і поплакала СМСкою організаторам в жилєтку. На що мені відповіли, що у Львові фотоапарати не пропадають, тим більше у кнайпах. Зателефонували у кнайпу. Фотоапарат був там і саме вечеряв. Але оскільки по програмі далі були гори, то попросили йому передати, що я заберу його за декілька днів. Тальки хай не переїдає.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios