[personal profile] progenes
Шпігель внєзапно обнаружив, що російська пропаганда обзиває фашистами всіх, хто не згоден з політикою Росії.На думку Захарової свіжі фашисти обнаружились в паралімпійському комітеті. Автор Шпігеля протер очі (мінімум три рази) і почав збирати колекцію фашистів з російських медіа. Виявилось, що по Європі бродять привиди фашизму, в Меркель взагалі дідусь есесовець, в Штатах також фашизм, а Обама встановив фашистську демократію, всередині Росії також мешкають фашисти - ліберали, Єльцин також був фашист. Українці - взагалі чи не головні фашисти, хоча спочатку фашистами були прибалти. (Я ще згадала, що після прибалтів Саакашвілі був фашистом).

Історичний екскурс продемонстрував, що на думку радянської пропаганди фашистом був Йосип Броз Тіто, а потім і в 56 році мадяри. Карочє, куди не плюнь, всюду фашисти. (Подивилась, на форумах пишуть, що в Сірії також фашисти).

Журналіст починає здогадуватись, що в російському тлумачному словнику слово фашизм не має нічого спільного з історичним контекстом і змістом, а означає лише "огидний" і використовується, як ярлик, для позначення політичних противників і винесення їх за рамки людських законів. Хто б міг подумати.

**********************************************

Шпігель розійшовся не на шутку. Подивились і переказуть німцям Кісєльова. Згадали навіть його "радіоактивний пєпєл". Знову знайшли фашистів, цього разу американських, які розпалили війну в Україні і Сирії. Почитали Комсомольську правду і послухали Захарову.

Прозріли стосовно стратегії російської пропаганди щодо сирійської війни. Бомбардування гуманітарної колони російська пропаганда пояснює різними варіантами, які протирічать самі собі: пожежа, ісламісти, американці з дронів. Ага, заплутують.

Окремо зауважено, що ця стратегія інформаційного заплутування використовується і в українському конфлікті.

Пишуть, що ведення сирійської війни всередині Росії сприймається більш скептично, ніж український конфлікт. І те, що день військової операції в Сирії обходиться для Росії в 3 мільйони, також Кисельов не згадує, радше воліючи постібатись з Обами.

Прекрасна тенденція. Схоже, що бомбардування гуманітарної колони на деяких журналістів подіяло витверезуюче.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios