[personal profile] progenes
Навіяло одним постом.

Біб це або рослина, або плід. Плід боба (квасолі, арахісу) не насіння, а те, що помилково називають стручком. У квасолі і гороху нема стручків, це боби.


Плід перців, до речі, також не стручок, а псевдо ягода.

Стручок ванілі це також не стручок, а коробочка.

А де стручки? Стручки у гірчиці або капусти. Якщо стручок ширший як довший, то його називають стручечок - у грициків.

Про свяк випадок - качан капусти це не плід. Бульба картоплі це також не плід. Плід картоплі - ягода. Бульба це не корінь, а пагін. Видозмінений пагін.

Горіх це не те, що ми їмо - це весь плід разом зі шкаралупою. І не у волоського горіха, бо у нього кістянка. Арахіс це взагалі не горіх, а насіння всередині боба.

Кедрові горішки не кедрові і не горішки. Це насіння сибірської сосни Pinus sibirica. Кедр, нагадаю, Cedrus.

Але горішок є. Плід гречки це горішок. Живіть з цим.

Щоб двічі не вставати. Жасмин це не жасмин, а чубушник Philadélphus. Тру жасмин Jasminum зустрічається у нас як кущ з дрібними жовтенькими квіточками. Хоча є різні.

Акація це не акація, а робінія Robinia. Тру акація Acacia схожа на мімозу Mimosa. Тобто мімоза на восьмеберезня це акація. Але це навіть різні роди.

Підсніжник і проліска це дві різні рослини.

Ромашка це не квітка, а суцвіття. Причому не всяка ромашка ромашка. Іноді це королиця.

Полуниці це суниці садові. Полуниці також є, але вони ростуть в лісах. В лісах ростуть також суниці лісові.

Плід полуниці і суниць не ягода, а багатогорішок. Ягода, нагадаю, у перця, який не стручок. І в кавуна. Банан тоже ягода. І помідор. І картопля.

Малина також не ягода, а багатокістянка. Вишня також не ягода, а кістянка.

Плід горобини також не ягода, а яблуко. Груша також яблуко.

В лісі збирають не гриби, а плодові тіла.

Чайний гриб також не гриб, а симбіоз бактерій і грибів.

А гриби взагалі не рослини.

Стебло в цибулі це те, що ми називаєм денцем (коли обрізати цибулину, то місце, звідки корні стирчать). Зверху цибуляча зелень - це несправжнє стебло.

Вловили вже закономірність? Здогадуєтесь, що какао-боби це ніякі не боби, а насіння в ягоді? А кава це не боби, і не ягоди, а що?.. правильно, кістянка.

Що ще?

Ах да. Плече це надпліччя, а плече це від ліктя і вище. Передпліччя це від ліктя і нижче до кисті.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios