[personal profile] progenes
Якщо вам цікаво про ГМО, то зараз в Європці йде рубілово проти гліфосату.

Ліцензія на використання гліфосату закінчується і європейська комісія, базуючись на висновках науковців і експертизі EFSA пропонувала продовжити допуск на наступні 15 років. По результатам голосування, парламентський комітет охорони довкілля, здоров'я і безпеки харчування, відхилив поновлення ліцензії. В цьому комітеті парламентарії такі вегани і теравада буддисти (це я профіль німецького глянула).

З 11го по 14те квітня про продовження ліцензії голосував європарламент і проголосував ЗА продовження допуску, правда, не на 15, а на 7 років. Але, прикол в тому, що в цьому випадку рішення європарламенту не має вирішального значення. Комісія буде засідати зараз знову в травні, бо в березні не було більшості ні "за", ні "проти". Німеччина вже направила свою ноту "за", але місцеві дебати тривають досі.

Німецькі інститути оцінки ризиків надали власну експертизу, згідно якої гліфосат не страшний.

Це новини минулого місяця, а зараз трохи актуальних. Досі тільки ВОЗ-івська International Agency for Research on Cancer (IARC) в минулому році записала гліфосат в потенційно небезпечні і це, власне, чи не єдина офіційна зачіпка противників гліфосату, хоч це рішення і критикувалось.

Після рішення IARC ВОЗ ініціював таск-форс Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR), який мав переглянути оцінку небезпеки гліфосату. І переглянув буквально днями, дійшовши висновку, що споживачам гліфосат не страшний. Отже, ВОЗ і ФАО кажуть, що з гліфосатом все ок, що ставить політиків в дещо незручну позу.

Ще трошки про гліфосат звідси

Просто цікава інформацію про токсичність гербіцидів для людини у порівнянні з широковживаними побутовими хімікаліями. Дивимось показник LD50 - середню летальну дозу, тобто ту, що вбиває половину організмів. Рахується в мг вжитої речовини на кіло тіла в день.

Гербіциди
Паракват (допущений в 100 країнах, крім ЄС) - 100
Тріклопір (допущений також в ЄС) - 630
2,4-D ( в США третій після гліфосату і атрацину, в ЄС не знаю актуальної інформації) - 666
Пендіметалін (допущений також в ЄС) -1050
Атрацин (в ЄС заборонено) - 3090
Гліфосат (чекаєм на заборону) - 4900
Імазаквін (частково заборонений в ЄС) - 5000

Не гербіциди
Нікотин - 9
Кофеїн - 192
Відбілювач - 192
Парацетамол - 338
10% розчин амонію (в побуті) - 350
Кодеїн (від кашлю) - 427
Сіль - 3000

Якщо комусь незрозумілі цифри, домахую руками: чим більший показник LD50, тим МЕНША токсичність.

Німецька припустима (нетоксична) доза гліфосату 300 µg/kg ваги тіла, вона втричі нижча, ніж інтернаціональна.

Одного разу в материнському молоці знайшли 0,21 µg/l. Упустимо факт, що виміри зроблені не дуже кваліфіковано. Уявимо, що так і є. Щоб 4 кілограмове немовля набрало допустиму дозу гліфосату, йому треба вжити в день близько 3 тисяч літрів молока. Згідно загальносвітовим нормам всі 9 тисяч.

Дещо знайшли ніби також в пиві, максимальна концентрація 29,74 µg/l. Порахуйте, скільки пива треба випити в день 80ти кілограмовому мужику, щоб досягти пороговогу допуску. Уявіть, що буде можливою причиною смерті: а) луснув, б) отруївся алкоголем, с) отруївся гліфосатом.

Тут не розглядаються ризики для довкілля.

Тим часом чекаємо на остаточне рішення європарламенту.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 06:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios