[personal profile] progenes
Просто щоб не
Приходить вчора мала і тикає чотири сторінки уборістого тексту - на, мамаша, почитай мою інтерпретацію якогось твору нам по дойчу задали, заціни. Кажу - нема часу, дай папаші, мені треба по дєлу в Лєйпціг. Мала покомизилась, мовляв, це ти у нас за мою освіту відповідальна, а папаша до файної літератури глухий.

Поїхала по дєлам, повертаюсь. Бачу: папаша з безумним поглядом читає товстенний підручник дойча для оберштуфи гімназії, у нього трусяться руки і тече слина. Широким жестом показує на сонце і урочисто починає спіч, махаючи томом у мене перед носом, гортаючи сторінки - ти маєш це бачити, це (цензорид)уєнно, це геніально, ти глянь, що вони вчать, ти подивись, які ілюстрації, ти подивись контент! Понімаєш, я такий кажу донці, я спочатку текст прочитаю, який ти інтерпретуєш. І прочитав. І ніфіга не зрозумів. Потім почитав інтерпретацію і у мене просто бомба в голові вибухнула - стало все ясно. А потім відкрив підручник і збагнув, що ми ніфіга не знаєм, нас вчили (цензоред)уйні, а у них! ну глянь тільки!!!

Я намагаюсь сконцентруватись на картинці, яку мені показують здалеку, але підручник мені в руки не дають. Пробую вирвати книженцію з рук, але татусь прижимає його до грудей, закочує очі і завиває. За хвилину боротьби і прийомом карате мені нарешті вдалось заволодіти книжечкою.

Що вам сказати. (Руслана завиває, з рота котиться слина, а в голові зароджується зловісна ідея вкрасти підручник у доньки і покласти під подушку). Слухайте, я буду про це поступово писати, ось тільки заспокоюсь. Настільки це геніально (розчулено плаче). Як їм пощастило! Я повинна була про це здогадатись, коли ще син в школі вчив віршик напам"ять. Віршик Gottfried Benn називався "Cocain". Або коли вони ходили читати Фауста в блоксбергські гори. В грозу і шторм.

*******************************************

Основне, чому вчать і що стоїть в фундаменті гуманітарної освіти - це дискусія і аргументація. Таке враження, що прожованого і перевареного продукту взагалі нема. Будь-яка тема базується на обговоренні. Нормальна така типова вправа на уроці - дати дискусійне питання і різні точки зору. Клас ділиться на дві групи - одні за одну точку зору, інші - за іншу. Потім починається дискусія, кожна група пропонує аргументи в захист своєї точки зору. Учасники можуть міняти точку зору і переходити з групи в групу, аргументуючи причину зміни точки зору. Дозволяється зависати між групами, але також "абаснуй" чого.

Цумбайшпіль. Дискусійне питання - чи запозичені іноземні слова збагачують рідну мову, чи збіднюють? А коли вони додають, уточнюють або загострюють новий сенс? А коли вони його вихолощують? Що відбувається, коли запозичене слово вбудовується в мову, отримуючи рід і набуваючи відмінків? Це переваги чи недоліки мови? Чому запозичені слова часом зникають, замінюючись рідним аналогом? А іноді навпаки. Підлітковий сленг, професійний сленг, табуйована лексика - сенс і використання. Регіональні говірки - додаткові смисли чи просто забруднена мова. Мова СМСок і ватсапів - її особливості, мовні і смислові коди. На прикладах.

Окремо - використання іноземної мови. Дізналась очевидну річ - іноземна мова використовується неемоційно, тому більш раціонально. Відповідно навіть мислення іноземною мовою - раціональніше.
********************************************
Друге, що важливо. Великі твори не розбирають, як в нас. Дають маленькі, але дуже складні твори з пронумерованими рядками.

І дають набір інструментів, якими їх варто препарувати - художні прийоми (в списку десь три десятки, а скільки ти можеш згадати, юзер, крім гіперболи, іронії і пафосу), перспективу оповідача (я-перспектива, персональний чи аукторіальний оповідач) , як і який настрій намагається навіяти автор, описується час (чому він там саме такий), простір (що там за деталі і навіщо вони), характери і стосунки між персонажами і автором, які мовні прийоми використовує автор: пише відсторонено, чи проявляє свою точку зору прямо або завуальовано. Кожен аргумент підтверджується цитатою або номером пронумерованого рядка.

Потім можна підбити підсумок, що хотів сказати автор, тут вже навіть можна висказати свою точку зору. Завершити це все короткими міркуваннями про значення і актуальність створу для сьогодення і розібратись, чи не залишились часом відкриті питання.

Ці інструменти ніби підсвічують деталі, які при першому прочитуванні можуть не привернути увагу поверхневого читача. Щось на кшалт зума.

АПД: інтерпретація це тільки один вид текстового аналізу. Ще є Erörterung - обговорення якогось дискусійного моменту з тексту або літературного твору. Формулюється теза і антитеза і аргументується туди-сюди. Про це потім якось розкажу.

***********************************************
Про підручник німецької хто питав. isbn 978-3-06-061353-5
Texte, Themen und Strukturen Deutschbuch für die Oberstufe (до речі, це один підручник на всі три роки оберштуфе)

http://www.cornelsen.de/…/r-35…/ra-10643/titel/9783060613533 тицяєте Blick ins Buch
*******************************************

Про викладання мови і літератури. У нас як було? Мова - граматика, література - розбір класичних літературних творів. Всьо.
Як в Німеччині? У них нема поділу на мову і літературу.

Мова це
1. тексти: професійні, літературні (проза, лірика, драма та ін), що відображають фікцію або реальність; Наприклад, є окремий урок особливостей літературного конструювання реальності, або фікції. Формування "Я" і середовища в тестах. В цьому місці відбувається розбір і інтерпретація текстів - професійних і літературних. Там же і розуміння текстів з врахуванням особистого досвіду читача, завдання і майстерності автора і набору літературних мовних інструментів. Або порівнянні лірики різних епох, структури і функцій цієї лірики на прикладі подібних за змістом віршів про джерело різних авторів з різних епох. Ознаки літературної епохи.

2. мова, як мова: має структуру, граматику, походження, певні функції (різні), змінюється, еволюціонує. Наприклад, я вже згадувала урок - функція табуйованої лексики, або запозичені слова, суржик та інше. Там же і граматика, спочатку сама по собі, потім в порівнянні з іншими мовами.

3. медіа: книжки, телебачення, газети, фільми, інтернет. Мова в медіа різна і має різні особливості. Наприклад, є окремий урок порівняння мовної граматики сцен в книжках і екранізованих по книжці фільмах (на прикладі Парфумера Зюскінда). Особливості діалогів в фільмах, чому вони саме такі і як відрізняються від літературних. Структура фільмів і серіалів.

4. комунікація: діалоги, розмови, доповіді, промови - їх потрібно розуміти, саме в цьому місці трапляються збої і особлива увага приділяється розумінню сказаного мовою і риториці. Наприклад, є окремий урок мовного порівняння риторик в відомих промовах Обами, Геббельса, Кеннеді. Стратегії впливу на слухача, типи аргументації і їх функції. Причому я вже зараз спостерігаю перекривання тем. Промову Геббельса прямо зараз аналізують по історії, але англійською мовою.

Частини цього пазла постійно перекриваються, тому відокремити мову від літератури, комунікацію від медіа вважається недоцільним. Володіння мовою - це вміти говорити, слухати, читати і писати. І розуміти.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 06:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios